Hotell och green på Sankt Jörgen Park
Logo element

Utbildnings- och HCP-kommittén

Ha koll på banans lokala regler

Ha koll på banans lokala regler för att få ut så mycket av din runda som möjligt. Golfklubben erbjuder dessutom utbildningar inom regler och golfetikett.

Golfbags

Verksamheten:

Ansvarar för utbildning av nya golfare samt regelbunden regelutbildning till befintliga medlemmar.

Klubbens domare, Rose-Marie Svensson och Jack Höglund, är regelansvariga. Båda är utbildade distriktsdomare. Jack ansvarar även uppsättning och markeringar på banan under säsong.

Ansvarsområden:

  • Informera om regler och hcp
  • Inbjuda till regelutbildning för medlemmar
  • Besvara regelfrågor från kommittéer, tävlingsledare och medlemmar
  • Verka för att öka regelkunskapen bland medlemmarna
  • Upprätta och underhålla Lokala och Tillfälliga lokala regler
  • Markering av banan tillsammans med greenkeeper
  • Genomföra årlig revidering av medlemmarnas hcp
  • Pröva medlemmars önskemål om enskild revidering av hcp under säsongen

Rose-Marie Svensson: Regler, utbildning och handicap
Jack Höglund: Regler, lokala regler och banmarkeringar
Ulrika Hellquist: Handicap

Har du frågor angående regler eller handicap kan du maila till: info@stjorgengk.com

Länk till Lokala Regler