Golfslag
Logo element

Lokala Regler

Allmän info om kubbens lokala regler

Håll koll på de viktigaste reglerna för att ta fördel av så många kryphål som möjligt samt för att skynda på speltempot

Lokala Regler Säsongen 2022

Out of bounds (Regel 18.2)

 1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas syftlinje banans fortsatta gräns.
 2. Gränsen för out of bounds på höger sida av hål 1 och 2 definieras av bansidans kant av stängslet mot kohagen.
 3. Gränsen för out of bounds på vänster sida av hål 14 definieras av bansidans kant av viltstängsel mot bäcken.

Pliktområden (Regel 17)

 1. hål 11 ska det gula pliktområdet (dammen till vänster om bron) spelas som ett rött pliktområde.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

a) Droppzoner

 1. Om en boll är i det gula pliktområdet runt green på hål 5 (ej Kvillebäcken), inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen på fairway sidan. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 2. Om en boll är i det röda pliktområdet bakom green på hål 14, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen till vänster bakom green. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
 3. Om en spelares boll är i eller på det onormala banförhållandet på hål 2 som utgörs av nedgång till bergrum till höger om fairway eller om detta onormala banförhållande inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i droppzonen utanför nedgången. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

b) Skydd av unga träd

 1. De unga träden identifierade av stödpinnar eller nät är spelförbudszoner:
  Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
Golfhandske

Onormala banförhållanden (Regel 16)

Mark under arbete (MUA)

 1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
 2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

 • Spelaren,
 • Klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
 • Ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

I dessa fall räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

 

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.

 

 

Banmarkering Betyder Regel

Vit

Out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande

16

Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Klicka på länken nedan för att komma till den digitala regelboken:
Den digitala regelboken – R&A

Tillfälliga Lokala Regler

2022-06-28:

Inga särskilda lokala regler förekommer.