Golfslag
Logo element

Lokala Regler

Allmän info om Sankt Jörgens lokala regler

Håll koll på de viktigaste reglerna för att ta fördel av så många kryphål som möjligt samt för att skynda på speltempot.

Lokala Regler

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering Betyder Regel

Vit

Out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormalt banförhållande

16

Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

Out of bounds (Regel 18.2)
1. Banans yttre gräns definieras av bansidans kant av samtliga stängsel, både el och ej elanslutna.
2. När markeringen av banans gräns avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas syftlinje banans fortsatta gräns.

Pliktområden (Regel 17)
1. När hål 6 spelas är Kvillebäcken som korsar hålet gult pliktområde.
2. När hål 11 spelas ska det gula pliktområdet (dammen till vänster om bron) spelas som ett rött pliktområde.
Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Droppzoner
1. Om en boll är i det gula pliktområdet runt green på hål 5, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet även om den inte hittas, har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen (på fairwaysidan). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
2. Om en boll är i det röda pliktområdet bakom green på hål 14, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet även om den inte hittas, har spelaren dessa lättnadsalternativ vart och ett med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen (till vänster bakom green). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
3. Om en spelares boll är i eller på det onormala banförhållandet på hål 2 som utgörs av nedgång till bergrum till höger om fairway eller om detta onormala banförhållande inverkar fysiskt störande för spelarens område för avsedd stans eller område för avsedd sving, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt Regel 16.1, eller som ett extra alternativ ta lättnad utan plikt genom att droppa en boll i droppzonen (utanför nedgången). Droppzonen är ett lättnadsområde enligt regel 14.3.

b) Lättnad från elektriskt gränsstaket
Om en spelares boll ligger på banan och inom två klubblängder från ett elektriskt gränsstaket, får spelaren ta lättnad utan plikt enligt förfarandet i Regel 16.1, men baserat på denna referenspunkt: Punkten som är två klubblängder från staketet och på samma avstånd från hålet till punkten för den ursprungliga bollen.

b) Skydd av unga träd
1. De unga träden identifierade av stödpinnar eller nät är spelförbudszoner:
Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen, måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Onormala banförhållanden (Regel 16)
Mark under arbete (MUA)
1. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten, vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
2. Grusfyllda dräneringssträngar.
Avbryta spelet (Regel 5.7)
Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

Transportmedel (Regel 4.3)
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål gäller den på nästa hål.

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Klicka på länken nedan för att komma till den digitala regelboken:
Den digitala regelboken – R&A

Golfhandske

Onormala banförhållanden (Regel 16)

Mark under arbete (MUA)

  1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
  2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.

Green (Regel 13)

Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

  • Spelaren,
  • Klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • Ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

I dessa fall räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.