Golfhandske
Logo element

Juniorverksamhet

Vår juniorverksamhet under 2023

Under 2023 så har vi än så länge pausat ordinarie juniorträning på Sankt Jörgen Park och ser över hur vi framåt kommer att bygga upp en juniorverksamhet som är hållbar över tid.

Här kommer ett erbjudande vad gäller lektionspaket för junior upp till 18 års ålder.

Vi kommer även vid enstaka tillfällen erbjuda något som vi kallar Balance Golf Junior Camps med träning med olika teman i grupp och för olika åldrar.

Vi kommer fylla på datum på klubbens hemsida men behöver se lite hur stor efterfrågan är.

 

Läs mer om Balance Golf