Sankt Jörgen Park Golfklubb logotyp
Logo element
Publicerat 31 mars 2023

Ombyggnation Hål 8

HÅL 8 i ny skepnad

De stora bunkrarna på hål 8 har nu fyllts igen och ett 10-tal träd har fällts på ömse sida av hålet. Förändringen kommer säkert att gillas av flertalet medlemmar och greenfeegäster. Dessutom ser greenområdet betydligt mer inbjudande ut.