Logo element

Balance Golf 7 veckors kurs

Aktuella datum:

Betyget för kursen från deltagarna är 4,83/5 möjliga. Din chans att spela din bästa golf börjar här!

Info om 7 veckorskursen

Välkommen till din 7 veckors kurs som handlar om dig och din golfsving.

Steg 1 kommer du under närmaste 7 veckorna fördjupa dig i din kropp och lära dig hur du svingar efter dina förutsättningar. Målsättningen är att efter kursen är slut skall du hittat din sving som är anpassat efter dig.

Steg 2 kommer du lära dig hur du genererar kraft anpassat efter dina kroppsförutsättningar som du lärt dig i Steg 1.

Steg 3 kommer du anpassa din naturliga bollflykt efter dina kroppsförutsättningar och hur du genererar kraft.

I Steg 4 kommer du träna på att tävla. Allt du lärt dig på kurserna kommer du bli testad på så att du får bästa möjliga chans att få med dig det du lärt dig på banan. Målsättningen är att du skall bli tryggare och spela bättre på golfbanan.

Efter att du klarat dig igenom Steg 1-4 kommer du erbjudas plats i vårt utvecklingsprogram som bygger på periodiserad träning uppdelat under tre terminer. Detta program är perfekt anpassat för dig som önskar kontinuerlig återkoppling och utveckling.

Vad kan du förvänta dig?
– Du kan förvänta dig mitt fulla fokus på din golf. Du kommer få verktyg som ökar
förståelsen för din kropp, dina kraftkällor och din golfsving. Dessa verktyg skall göra din träning
mer tydlig och kommer ge resultat.

Vad förväntar jag mig av dig?
– Jag förväntar mig ett öppet sinne för att ta reda på din sving. Förväntar mig
även att du kommer göra dina hemuppgifter (5 min/dag) i hög kvalitet. Sedan
hoppas jag på mycket skratt och att du bidrar med positiv energi till gruppen.

 

Start Vecka 16 – Måndag 18 april & Tisdag 19 april

Kurs 1 – Måndagar 16.45-18.15 (Steg 3)
Kurs 2 – Måndagar 18.30-20.00 (Steg 1)
Kurs 3 – Tisdagar   13.00-14.30 (Steg 2)
Kurs 4 – Tisdagar   14.45-16.15 (Steg 3)
Kurs 5 – Tisdagar   16.45-18.15 (Steg 4)
Kurs 6 – Tisdagar   18.30-20.00 (Utvecklingsgrupp)

Veckorna vi kör är: 16,17,18,19,20,21,22

Anmälan: (embedded proplaner)

Pris: 2395 kr (rangebollar ingår ej)

Swishnummer är 123 357 71 78

 

Vill du veta mer, kontakta vår Personliga Balance Golfutvecklare:

Erik Blomqvist, 0708-58 46 55, erik@balancegolf.se

 


 

Boka här

Se fler event